about us

Công ty ENCOM

Từ 2005, chúng tôi cung cấp sản phẩm chất lượng cao trong lĩnh vực sau:

+ Hệ thống xếp hàng tự động.

+ Hệ thống giám sát và đếm sản phẩm trong ngành may mặc, giày da.

+ Bảng thông tin ngiệp vụ ngân hàng (hiển thị tỷ giá, lãi suất).

+ Bảng điện tử (LED) dùng trong nhà, ngoài trời.

+ Và phụ kiện cho ngành điện tử số.

Sản phẩm và dịch vụ

h1

Hệ thống xếp hàng tự động

Mô hình hệ thống như sau    

h1

Hệ thống đếm và quản lý sản phẩm

Cung cấp cho khách hàng một giải pháp toàn diện từ đầu vào đến đầu ra của quá trình tạo ra một sản phẩm.  

h1

Hệ thống giám sát chất lượng phục vụ khách hàng

Khách hàng từ bỏ mình mà không rõ nguyên nhân!?. Ai là người trả lời câu hỏi này?! Khách hàng than phiền!? do ai?!... Hãy...

h1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

h1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt

Dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in...

Ý kiến khách hàng

Mrs. Xuan Hien Senior Graphic Designer

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Mr. Phạm Thành Nhân Senior developer

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

Mr. Jason Quan Co-Founder, CEO iDesign

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat

08.2244 8808 Hỗ trợ trực tuyến-Hotline