Cài đặt driver cho cổng kết nối

Tất cả sản phẩm encom như bảng điện tử, hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống giám sát quá trình sản xuất… đều kết nối với máy tính thông qua cổng USB và qua bộ chuyển đổi RS485 – USB.

Khi gắn cổng này vào máy tính, nếu đã cài driver rồi thì trên Device Manager sẽ có cổng COM (thường là COM3). nếu không có thì cần phải cài như bên dưới.

 

bộ chuyển đổi usb sang rs485 dùng cho hệ thống xếp hàng tự động

Chúng tôi chỉ dùng duy nhất chip kết nối của hãng FTDI (Wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/FTDI) đến từ Scotland không sử dụng các sản phẩm từ TQ (driver có thể kèm phần mềm gián điệp)

Driver sẽ tự động nhận trên Window 8 trở về sau và hầu hết các bản Windows 7. nhưng nếu máy tính bạn không mở tính năng Plug and Play thì cài bằng tay như sau.

Vào link: http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm để download driver phù hợp với hệ diều hành máy của bạn. rồi unzip ra.

Vào Device manager (Right click Computer or This Computer, chọn properties rồi chọn Device Manager)

Chọn driver chưa cài rồi nhấn phím phải, chọn Update Driver, tiếp theo chọn thư mục chứa driver vừa unzip trên.

Quá trình cài thành công thì sẽ có mục Ports (COM & LPT) và sẽ tạo cổng COM thường là COM3.

Lúc này ta có thể sử dụng cổng này để kết nối máy tính với bảng.