Cung cấp bảng điện tử chất lượng cao cho viện sốt rét tỉnh Bình Định

Tháng 07 năm 2016. Quê hương Bình Định sẽ được thông tin đầy đủ về các bệnh ký sinh trùng & rốt rét. Chúng tôi rất tự hào được làm điều này.

Và quá trình chuẩn bị….

bảng điện tử encom dùng cho viện sốt rét và ký sinh trùng quy nhơn, bình định

 

Nghiêm túc, An Toàn, Kỷ luật, Chặt chẽ, Trách nhiệm,… và Kết quả!

bảng điện tử encom dùng cho viện sốt rét và ký sinh trùng quy nhơn, bình định

 

Chúc mừng đội thi công ENCOM đã hoàn thành 99.99% kế hoạch. từ nay viện mình đã có công cụ chuyên nghiệp, để thông tin kịp thời các thay đổi để mọi người nắm bắt.

!!!!